Privacy Policy

Privacy Policy

Gastenverblijf Musselweg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. In dit document wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld en waarom dit wordt gedaan. Hiermee voldoet Gastenverblijf Musselweg aan de Algemene Verordening gegevensbescherming die per 25-05-2018 van kracht is geworden. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

 

Gastenverblijf Musselweg.nl is een website waarop ons gastenverblijf ter recreatieve verhuur wordt aangeboden. Om boekingen mogelijk te maken en op correcte en persoonlijke wijze schriftelijk te kunnen communiceren met huurders worden bepaalde gegevens van huurders verzameld.

 

Hieronder vindt u de volledige informatie van Gastenverblijf Musselweg:

Adres: Musselweg 86, 9584 AG Mussel

Website: www.gastenverblijfmusselweg.nl

E-mail: info@gastenverblijfmusselweg.nl

Telefoon: 0599 638813

KvK-nummer: 67367837

BTW-nummer: 1776.84.847.B.02

 

Welke gegevens worden bij een boeking verzameld en verwerkt en waarom?

Telkens wanneer er een boeking wordt gemaakt via onze website vragen wij bepaalde persoonsgegevens op. Het gaat hier over persoonlijke gegevens zoals naam, emailadres, postadres en telefoonnummer.

 

Gastenverblijf Musselweg heeft deze gegevens nodig vanwege het kunnen uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten. De grondslag voor deze gegevens wordt ook wel ´gerechtvaardigd belang’ genoemd. Doel van dit soort gegevens is:

  • Het voor de klant mogelijk te maken de boekingsfaciliteiten van onze website te gebruiken.
  • Het kunnen herleiden van de identiteit van de klant.

 

Gastenverblijf Musselweg verzamelt de volgende (persoons)gegevens van klanten:

  • Naam: in verband met de vindbaarheid van een reservering, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.

  • Straatnaam, postcode en woonplaats: in verband met het verzenden van schriftelijkecommunicatie en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.

  • Telefoon: in verband met het door kunnen geven van ad hoc informatie, zoals wijzigingenin gemaakte reserveringen.

  • E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging, factuur of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen.

Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment dat er daadwerkelijk een reservering wordt gemaakt. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor dit specifieke doel zullen worden gebruikt.

 

Om zo transparant mogelijk te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens wordt er naar deze privacy policy verwezen op het moment dat er gegevens van de huurder worden opgevraagd.

De hierboven vermelde gegevens worden na het maken van een boeking maximaal 7 jaar bewaard. Dit is een wettelijke termijn die gesteld wordt door de Nederlandse belastingwetgeving. Overige opgeslagen gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk wordt geacht voor een juiste en stipte uitvoering van het bedrijfsvoering proces.

 

Gebruik van (persoons)gegevens door derden

Gastenverblijf Musselweg zal zonder expliciete toestemming van de huurder nooit (persoons)gegevens aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden. Gastenverblijf Musselweg is wel genoodzaakt deze gegevens te delen met personen of instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot de gegevens te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplicht bij te houden register voor de Toeristenbelasting, de gevolgen van een rechtszaak en/of wanneer Gastenverblijf Musselweg dit noodzakelijk acht ter bescherming van zijn rechten.